Dlaczego kandyduję do Rady Powiatu?

 

 

Od 24 lat działam w samorządzie na różnych jego szczeblach. Swoją przygodę rozpocząłem w 1990 roku, gdy odradzał się polski samorząd terytorialny. Zostałem radnym gminy i delegatem do Sejmiku Województwa Częstochowskiego. W 1998 roku zostałem wybrany radnym Powiatu Częstochowskiego I kadencji. Przez 4 lata byłem szefem klubu radnych AWS, później przekształconego w klub Wspólnoty Samorządowej. Jestem w niej po dziś dzień a przez 12 lat byłem jej przewodniczącym. Tworzymy dużą i poważną grupę ludzi zainteresowanych by rozwijać samorządność w naszym powiecie. Wspólnota Samorządowa to stowarzyszenie, nie należymy do partii politycznych, choć posiadamy poglądy polityczne, które określiłbym jako centro prawicowe.

Swoje doświadczenia zdobyte jako radny gminy, powiatu, delegat do sejmiku i te zdobyte jako zastępca wójta, wójt w Janowie i Mstowie, pragnę wykorzystać do zdynamizowania prac naszego powiatu. Jestem przekonany że może on działać lepiej i sprawniej rozwiązywać problemy jego mieszkańców. Znam bolączki życia na wsi. Wiem jak je rozwiązywać, jestem osobą kreatywną, rzetelną i odpowiednio przygotowaną przez doświadczenie zawodowe, życiowe i wykształcenie.

Wszystko to stawiam do dyspozycji wyborców, mieszkańców gmin naszego okręgu. Znam bardzo dobrze zarówno Olsztyn, Janów jak i Lelów. Wszystkie one należą do Związku Gmin Jurajskich i Partnerstwa Północnej Jury. Oba te stowarzyszenia swoją działalność rozpoczęły z mojej inicjatywy. Umiem współpracować i budować porozumienie ponad granicami administracyjnymi.

Proszę więc Państwa o uczestnictwo w wyborach 16 listopada i oddanie głosu na listę Wspólnoty Samorządowej i moją osobę! Obiecuję dobrą pracę i pomoc w rozwiązywaniu problemów.

1. Wespół w zespół – czyli zakładajmy stowarzyszenia!

Pojedynczy człowiek ma małe możliwości osiągania swoich celów. To samo jednak czynione jak śpiewali Starsi Panowie, „wespół w zespół” jest już możliwe do osiągnięcia.

2. O potrzebie obchodzenia rocznic

Pytano mnie wielokrotnie, czy organizować rocznice różnych wydarzeń, czy też nie. Zawsze odpowiadałem -  tak, warto!

3. Co wypada wójtowi, a co mieszkańcowi?

Zawsze uważałem i uważam dalej, że pełniąc funkcje publiczne nie powinno się ich wykorzystywać do prywatnych celów. Czasami takie poglądy są jednak przyczynkiem do kpin z ich posiadacza. „Tyle lat byłeś wójtem a drogi sobie nie zbudowałeś?!”

4. Przerywam milczenie!

Przez trzy lata na tej stronie milczałem. Nie komentowałem, nie wypowiadałem się na bieżące tematy. Był to mój świadomy wybór, chciałem nabrać dystansu, by nie być zbyt emocjonalnym, lub nie być tak przez niektórych postrzeganym.

Jednak te ponad trzy lata wypełniłem solidną pracą i działalnością samorządową. W jej trakcie wypowiadałem się i komentowałem to w czym uczestniczyłem. Teraz spróbuję ten okres nieco opisać i podsumować na mojej stronie internetowej. Będę zamieszczał artykuły prasowe, zdjęcia i moje autorskie teksty.

Chcę podziękować wszystkim którzy w tym czasie zaglądali na tę stronę, choć zdaję sobie sprawę, że motywacje na pewno były różne. Liczba odwiedzin mojej strony zmotywowała mnie jednak do jej uaktualnienia. Przepraszam też wszystkich którzy na nią zaglądali, mając nadzieję na nowy wpis, a tu ciągle to samo. Czas to zmienić!