Dziękuje wszystkim, którzy 16 listopada oddali na mnie swój głos! Dzięki temu uzyskałem w gminie Janów najlepszy indywidualny wynik spośród kandydatów do rady powiatu. Zaufało mi  477 osób!

Nasze ugrupowanie, Wspólnota Samorządowa, również w naszej gminie osiągnęło najlepszy wynik spośród wszystkich komitetów wyborczych zdobywając  934 głosy. Jestem Państwu za to bardzo wdzięczny! Dzięki temu do rady powiatu wybrany został ponownie Mirosław Dul. Wspólnota Samorządowa zdobyła ogółem 4 mandaty, co czyni nas drugim ugrupowaniem w powiecie. Jest to dla nas powód do dumy zwłaszcza, że nie uzyskaliśmy go dzięki niezrozumieniu mechanizmu głosowania w słynnych już w całej Polsce książeczkach, w których byliśmy na ostatnim miejscu.

Zastanawiające jest, jak fakt głosowania w książeczkach, wpłynął na ilość oddanych głosów, zwłaszcza na ugrupowanie będące na pierwszej jej stronie czyli PSL. Partia ta otrzymała aż 14 mandatów! Do tej pory nie zdarzyło się, by ktokolwiek wygrał tak wysoko wybory. Chcę powiedzieć, że już przed wyborami protestowaliśmy wraz z innymi komitetami w sprawie takiego sposobu głosowania do Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie, pisząc że „Taka forma listy preferuje w sposób zdecydowany ten komitet, który wylosuje numer pierwszy” i dalej „W ostatnich wyborach do Rady Powiatu w Częstochowie lista sporządzona została w formie karty, na której na jednej stronie umieszczone były wszystkie nazwiska kandydatów ze wszystkich zarejestrowanych list. Taki wygląd karty wyborczej daje jednakowe szanse wszystkim komitetom wyborczym i nie wypacza wyniku wyborów. Obecnie zarejestrowanych jest sześć komitetów a więc nie ma żadnego problemu z umieszczeniem ich wszystkich na jednej stronie nie mówiąc już o mniejszych kosztach tak wydrukowanej karty do głosowania.”

PKW odmówiła! Podpisał się pod odmową Przewodniczący PKW Stefan Jaworski, który ostatnio podał się do dymisji.

 

1. Dlaczego kandyduję do Rady Powiatu

Dlaczego kandyduję do Rady Powiatu?

398.jpg

 

Od 24 lat działam w samorządzie na różnych jego szczeblach. Swoją przygodę rozpocząłem w 1990 roku, gdy odradzał się polski samorząd terytorialny. Zostałem radnym gminy i delegatem do Sejmiku Województwa Częstochowskiego. W 1998 roku zostałem wybrany radnym Powiatu Częstochowskiego I kadencji. Przez 4 lata byłem szefem klubu radnych AWS, później przekształconego w klub Wspólnoty Samorządowej. Jestem w niej po dziś dzień a przez 12 lat byłem jej przewodniczącym. Tworzymy dużą i poważną grupę ludzi zainteresowanych by rozwijać samorządność w naszym powiecie. Wspólnota Samorządowa to stowarzyszenie, nie należymy do partii politycznych, choć posiadamy poglądy polityczne, które określiłbym jako centro prawicowe.

Swoje doświadczenia zdobyte jako radny gminy, powiatu, delegat do sejmiku i te zdobyte jako zastępca wójta, wójt w Janowie i Mstowie, pragnę wykorzystać do zdynamizowania prac naszego powiatu. Jestem przekonany że może on działać lepiej i sprawniej rozwiązywać problemy jego mieszkańców. Znam bolączki życia na wsi. Wiem jak je rozwiązywać, jestem osobą kreatywną, rzetelną i odpowiednio przygotowaną przez doświadczenie zawodowe, życiowe i wykształcenie.

Wszystko to stawiam do dyspozycji wyborców, mieszkańców gmin naszego okręgu. Znam bardzo dobrze zarówno Olsztyn, Janów jak i Lelów. Wszystkie one należą do Związku Gmin Jurajskich i Partnerstwa Północnej Jury. Oba te stowarzyszenia swoją działalność rozpoczęły z mojej inicjatywy. Umiem współpracować i budować porozumienie ponad granicami administracyjnymi.

Proszę więc Państwa o uczestnictwo w wyborach 16 listopada i oddanie głosu na listę Wspólnoty Samorządowej i moją osobę! Obiecuję dobrą pracę i pomoc w rozwiązywaniu problemów.

437.jpg

2. Jaka kadencja taki jej koniec!

Nie była to udana kadencja dla naszej gminy. Rozglądając się po okolicy widać, że inne gminy lepiej wykorzystały mijające cztery lata. Najlepiej widać to patrząc na Olsztyn, który bardzo zmienił swoje oblicze. Z klasą zagospodarowano rynek gdzie teraz odbywa się wiele wydarzeń. Powstały nowe obiekty sportowe, drogi i chodniki. Z przyjemnością bywałem na kolejnych otwarciach różnych obiektów (swoją drogą bywałem, bo tam mnie zapraszano, a do własnej gminy nie!). W biedniejszym od nas Lelowie za chwilę wszystkie lampy będą wymienione na LEDowe. O Żarkach nie wspomnę, bo te uciekły nam bardzo daleko.

3. Czym chcę się zająć w Powiecie

  • Drogi powiatowe są dla mieszkańca powiatu najważniejsze , bo najczęściej używane. Chcę by były równe i bezpieczne. Potrzebny jest kompleksowy program ich rozbudowy i poprawy bezpieczeństwa. Potrzebne są nowe chodniki i ścieżki rowerowe. To dla mnie ta tematyka to priorytet!
  • Zespół Szkół w Złotym Potoku mający piękne tradycje, musi dalej działać i móc się rozwijać. Wesprę takie działania!
  • Sala gimnastyczna w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku musi zostać wybudowana!
  • Przedsiębiorcy potrzebują pomocy w przełamywaniu urzędniczych oporów i często sztucznie stwarzanych problemów. Jestem zdeterminowany im pomóc.
  • Powiat powinien być miejscem współpracy, integracji i  pomocy dla gmin, które go tworzą. Wymaga to doświadczenia, taktu i umiejętności wspólnego działania. Swoją wieloletnią działalnością dowiodłem, że to potrafię!
  • Będę wspierał służby dzięki którym czujemy się bezpiecznie: Ochotnicze i Państwowe Straże Pożarne, Pogotowie Ratunkowe,  Policję i Grupę Jurajską GOPR
  • Nasz powiat, jeden z największych w Polsce, potrzebuje lepszej promocji dla rozwoju turystyki. To dziedzina w której mam duże doświadczenie i która się zajmę.

4. 25 lat wolności

Wybory 4 czerwca 1989 roku spowodowały, że z trzymającego się na uboczu młodego ogrodnika uprawiającego warzywa i owoce, stałem się samorządowcem. To przed tymi wyborami po raz pierwszy wyszedłem na ulice sąsiednich miejscowości z ulotkami reklamującymi kandydatów strony solidarnościowej. 4 czerwca byłem społecznym obserwatorem  w jednej z komisji wyborczej, niezwykle przejętym swą rolą. Informowała o tym plakietka na moim ubraniu, na widok której, rozpromieniały się twarze wielu głosujących. Często podchodzili ściskając mi rękę, nie bojąc się obecności przedstawicieli władz zasiadających w komisji wyborczej.